تمرکز ما در زمینه مشاوره حقوقی، به سوی مشتری های ما از نهادهای خصوصی گرفته، تا شرکت های متوسط و بزرگ می باشد.

گروهی از کارشناسان در آلمان و سایر مکانهای بین المللی در دسترس مشتری های ما قرار دارند.

ما از شرکت های متوسط و بزرگ حمایت می نماییم. فعالیت های مشاوره ای ما، بر قانون تجاری متمرکز می باشند: قوانین شرکت ها، بانکداری، بازارهای اوراق بهادار/سرمایه، مالیات و ورشکستگی؛ و همچنین سئوالات در زمینه طرح های جانشینی.


ما هم با فروشندگان و هم خریداران، در زمینه معاملات تجاری و املاک و مستغلات در سطوح ملی و بین المللی مشورت می کنیم.

زمینه های تمرکز ما

Banking and Securities/Capital Markets Law

از زمان بنیانگذاری شرکت حقوقی، قانون بانکداری و قانون بازارهای اوراق بهادار/سرمایه از جمله صلاحیت های اصلی مشاوره حقوقی ما بوده اند. وکلای کارشناس ما، شرکت ها، مؤسسات، سرمایه گذاران، ادارات خانوادگی و مشتری های خصوصی را نمایندگی می کنند.

زمینه های تمرکز در قانون بانکداری:
 • بانکداری و قانون توافقنامه اعتباری
 • قانون حراست از امنیت وام
 • تأمین مالی و امور مالی شرکت ها
 • قوانین حاکم بر خدمات پرداخت
 • قوانین حاکم بر مؤسسات پس انداز و وام
زمینه های تمرکز در بازارهای سرمایه و سرمایه گذاری:
 • قانون اوراق بهادار
 • قانون حقوق اداری
 • قانون دارایی های سرمایه گذاری و قانون حاکم بر منابع سرمایه گذاری جایگزین (AIF)
 • قانون بیمه، قانون آینده نامه
 • دفاع و حمایت از دادخواستهای سرمایه گذاران
 • قوانین حاکم بر مدیریت دارایی

مشخصات تماس:

الکساندر لینگرت (lingert@steinpichler.de)
اندریاس فرَیتگ (freitag@steinpichler.de)

قانون شرکت ها / ادغام ها و اکتسابها / سازگاری سازمانی

علاوه بر قانون املاک و مستغلات، قانون مالکیت مسکونی و قانون اجاره تجاری، ما مشتری های خود را همچنین با مهارت های خویش در زمینه های حقوقی وابستۀ قانون ساخت و ساز خصوصی و قانون معماری حمایت می نماییم.

قانون مالکیت تجاری

قانون مالکیت تجاری، زمینه های اصلی قانون تجاری را در ارتباط با معاملات املاک و مستغلات در برمی گیرد. در حین مواجه شدن با وضعیت های پیشبینی نشده، بخصوص سئوالات مربوط به مالیات؛ ما با کارشناسان شرکت حقوقی خود در سایر زمینه های تخصصی و نیز همکاران مشارکتی مان در جهت یافتن راه حل کار می کنیم.

زمینه های تمرکز:
 • معاملات املاک و مستغلات، بویژه فروش و کسب املاک و مستغلات و اوراق بهادار املاک و مستغلات
 • سازماندهی کردن مطابق با قوانین مالیات و شرکت ها
 • توسعه و مذاکره در زمینه گزینه های تأمین مالی
 • سازماندهی و مذاکره در زمینه توافقات مالکیت و مالکیت کسری
 • سازماندهی و مذاکرات در زمینه اجاره تجاری و قراردادهای اجاره ای با تمرکز بر صنعت مهمانداری

مشخصات تماس:

کریستین اشتاینپیسلر (steinpichler@steinpichler.de)

کریستین هَنسِن (hansen@steinpichler.de)

et_pb_accordion_item]

قانون شرکت ها / ادغام ها و اکتسابها / سازگاری سازمانی

قانون شرکت ها / ادغام ها و اکتساب ها

قانون شرکت ها عنصر کلیدی مشاوره های حقوقی و حمایت از شرکت ها و کارآفرین ها می باشد.

جزئیات زیادی هستند که باید حتی قبل از بنیانگذاری یک شرکت، به درستی تنظیم شوند: از ساختار حقوقی مطلوب از زاویه مالیاتی، سازماندهی مناسب توافقات شرکتی، معیارهای سازمانی و تأمین مالی شرکتی لازم گرفته؛ تا سازماندهی دوباره یا انحلال یک شرکت. تمرکز ما البته، بر روی اهداف شرکتی مشتری هایمان می باشد.

بعنوان یک قاعده اصلی در مشاوره حقوقی شرکتی، معاملات تجاری (ادغام ها و اکتسابات) نیازمند درک صحیح منافع شرکت از سوی خریدار و فروشنده می باشد. ما به کمک گروه خود، از شما در مراحل مختلف یک معامله، از انجام روند مناقصه تا دقت سنجی، تهیه توافقنامه فروش و خرید (SPA) و ضمانت گرفته؛ تا ائتلاف پس از ادغام پشتیبانی می کنیم.

زمینه های تمرکز در قانون شرکت ها:
 • قانون شرکت های سرمایه ای (بخصوص قانون اوراق بهادار، مواد مربوط به ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ها)
 • قانون مشارکت
 • حاکمیت شرکتی و متابعت شرکتی
 • دعوی قضایی و داوری شرکت ها (دادگاه مدنی و داوری)
 • مشاوره راه اندازی، سازماندهی مطلوب-سرمایه گذار
 • مشاوره درباره ملاقات های سهامداران و ملاقات های عمومی (آمادگی و اجرا)
 • قراردادهای کار با شرکتهای بزرگ
تمرکز بر ادغام ها و اکتسابات
 • معاملات تجاری از طرف خریدار و فروشنده
 • تأمین مالی اکتساب
 • ارزیابی بایسته قانونی
 • سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خطرپذیر
 • شرکت های در معرض ورشکستگی
 • دعوی قضایی و داوری پس از ادغام و اکتساب (بویژه نقض ضمانت، غرامت خرابی ها)

متابعت / حاکمیت شرکتی

متابعت شرکتی و حاکمیت شرکتی
جوانب مهم مدیریت شرکت ها و بخشی از بایسته های کلی تشکیلات یک شرکت می باشند. اجزاء اصلی عبارت اند از بررسی دقیق ریسک، و در صورت رخداد، مجازات تخلفات بوسیله مدیریت شرکت می باشند.

یک سیستم متابعت، معمولا از کنترل تخصص و نیازمندی های گزارش، از جمله نیازمندی های اسناد، سیستم های اطلاعات، دستور العمل متابعت یا منشور اخلاقی، تعهدنامه، تعلیم و غیره تشکیل می شود.

ما از شرکت ها در سراسر روند اجرای مقررات و پایه های مدیریت پشتیبانی می نماییم، و بهمراه کارشناسان قانون شرکت ها و قانون تجاری، هم نهادهای شرکتی و هم کارکنان را در تنظیم و اجرای متابعت شرکتی و حاکمیت شرکتی تعلیم می دهیم.

مشخصات تماس:

کریستین اِشتاینپیسلر (steinpichler@steinpichler.de)

کریستین هنسن (hansen@steinpichler.de)

الکساندر لینگرت (lingert@steinpichler.de)

قانون پزشکی

ما مشتری های خود را در زمینه موضوعات مشخص قانون کار در صنعت مراقبت های بهداشتی، نمایندگی می کنیم. ما همچنین از ایجاد دستورالعمل های پیشرفته بهداشتی و نمایندگی ها / وکالتنامه های پزشکی حمایت می نماییم.

بعلاوه، ما در اقدامات بدهکاری های پزشکی، سئوالات در زمینه فعالیت اجتماعی، برنامه ریزی جانشینی در حرفه پزشکی، قوانین حاکم بر حرفه های بهداشتی، قانون داروسازی و همچنین قانون بیمه بهداشتی کمک فراهم می کنیم.

سئوالات در زمینه قانون بدهکاری پزشکی، غالبا بر بدهکاری پزشک ها یا مؤسسات پزشکی در صورت انجام اشتباهات و سوء رفتارهای پزشکی، فقدان اسناد و کوتاهی از سوی سازمان پزشکی متمرکز می باشند. در زمینه قانون عمومی، قانون پزشکی همچنین شامل قانون قرارداد پزشکی، قوانین حاکم بر حرفه های مراقبت بهداشتی، و قانون حاکم بر بیمه درمانی قانونی و بیمه مراقبت طولانی می باشد.

بعلاو، قانون بیمه درمانی خصوصی در سئوالات مربوط به صورتحساب، نقش عمده ای را ایفا می نماید.

زمینه قانون جرم های پزشکی، شامل اقدامات مربوط به اجرا و عملکردهای پزشکی و دندانپزشکی و همچنین داروسازی می باشد.

خدمات مشاوره ای ما از موقعیت مشتری های ما در اقدامات قانونی مربوط به رفتار حرفه ای، بویژه در مواردی که خطر لغو مجوز پزشکی وجود دارد یا پس از بوقوع پیوستن آن؛ پشتیبانی و دفاع می نماید.

مشخصات تماس:

توبیاس کووِرلینگ (kueverling@steinpichler.de)

قانون حمل و نقل و بار

ما هم با شرکت های حمل و نقل و شرکت های تدارکات، و هم با افراد در تمام زمینه های حمل و نقل و بار مشورت می کنیم. ما از مشتری های خود در ایجاد، سازماندهی، و بررسی قراردادها حمایت می کنیم و با آنها درباره اجرای مطالبات قانونی برای خرابی ها و امکانات مشورت می نماییم.

ما همچنین در زمینه اجرای مطالبات بیمه و ایجاد قراردادهای کار در صنعت حمل و نقل مشاوره تهیه می کنیم. فعالیت های ما همچنین شامل نمایندگی پرونده های جریمه و جرم در ارتباط با کار بعنوان راننده کامیون حرفه ای، و حمل و نقل مواد خطرناک می گردد.

مشخصات تماس:

اَندریا مَزور (masuhr@steinpichler.de)

مدیریت پرونده / دعوی قضایی، مدیریت اختلاف، مدیریت مطالبه قانونی

رویکرد پیشگیرانه شرکت حقوقی ما در مشورت، یافتن راه حل ها را در خارج از اقدامات جنجال برانگیز دادگاهی جستجو می کند، از آنجا که اختلافات می توانند ریسک های غیرقابل اندازه گیری را برای شرکت ها و افراد ایجاد نمایند. ایجاد سوابق، مخاطرات مالی، و صدمه رسیدن به شخصیت فرد در دنیای شبکه ای قرن بیست و یکم، عوامل مهمی هستند که در پرهیز کردن از اختلافات قانونی در دادگاه نقش ایفا می کنند.

در مرحله ایجاد قراردادها پیش از پی نهادن یک شرکت، و همچنین در مرحله بررسی قراردادهای یک شرکت فعال، مسیر در جهت پرهیز کردن از اقدامات قانونی آینده می تواند تنظیم شود. تجارب ما در زمینه رسیدگی به داوری، مقررات تشدید و جلوگیری از بن بست، می تواند موجب پیشگیری از اختلافات دراز-مدت و پرهزینه بین شرکا و همکاران گردد. بویژه بهینه سازی توافقات شرکت ها در چارچوب یک دستورالعمل هوشمند مدیریت اختلاف، در گذشته بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط را در دستیابی به جدایی از شرکا با هزینه مطلوب کمک نموده است.

از سوی دیگر، اگر موضوع به داوری یا اختلاف قانونی کشیده شود، مشتری های ما توسط کارشناسانی که در زمینه تحقیقات جرم تجربه همه جانبه دارند، مساعدت خواهند گشت. ما همیشه در ایجاد یک برنامه عمل برای دعوی قضایی، کم هزینه بودن و سودمندی را، با در نظر گرفتن کامل موقعیت مشتری هدف خویش قرار می دهیم. این همچنین در مراحل خاص اقدامات، شامل پیشنهاداتی در جهت دستیابی به نتیجه مطلوب و رسیدن به یک راه حل توافقی دوستانه می باشد؛ تا از صدمات بزرگتر در اثر از دست دادن موقعیت قانونی در دادگاه پرهیز گردد.

در صورتیکه راه حل اختلاف به دلایل اقتصادی یا شخصی، به واسطه یک روند حقوقی/غیرحقوقی مفیدتر باشد؛ ما آشکارا به این موضوع خواهیم پرداخت و مشتری های خود را بر همین اساس مشاوره و از آنها حمایت می کنیم.

فعالیت های ما تحت هیچ شرایطی با عنوان یک دعوی پایان نخواهند یافت. این مسئولیت بخش اجرایی شرکت حقوقی ماست، که به چندین سال تجربه مجهز می باشد، و مطالبه مشتری را داخل یک سیستم مدیریت پیشرفته و مفید مطالبات؛ با اجرای موفق در برابر طرف مقابل می نماید. حتی مأموریت های گروهی بزرگ نیز برای شرکت حقوقی ما قلمروی ناآشنا نمی باشد. سهمیه های بالای اجرایی ما، گواهی از موفقیت کاری کارشناسان ما در بخش اجرایی می دهند.

مشخصات تماس:

الکساندر لینگرت (lingert@steinpichler.de)

توبیاس کووِرلینگ (kueverling@steinpichler.de)

میز ایتالیایی

با میز ایتالیایی خود، مشتری های مان را از مشاوره معتبر، بر اساس تجارب چند ساله در اختلافات هر دو سیستم حقوقی بهره مند می سازیم. مهارت در زبان بومی و یک شبکه وسیع از وکلای کپذیرفته شده در هر دو کشور آلمان و ایتالیا، وجه تمایز ما در این عرصه می باشند.

ما از طریق رویکردی عملی، سریع و موفق، در موقعیتی قرار داریم که بتوانیم برای مشتری های خود بهترین مشورت های ممکن و راه حل های متناسب با منافع و شرایط شان را فراهم سازیم.

 

مشخصات تماس:

کریستین اِشتاینپیسلر (steinpichler@steinpichler.de)

میشل جرمِنو (germeno@steinpichler.de)

میز بین المللی

ما برای مشتریهایی که از کشورهای روسی زبان، ایران، کشورهای عرب زبان و همچنین ترکی زبان هستند، و مایل می باشند که در کشور آلمان کسب و کاری همراه با خدمات حقوقی و تجاری داشته باشند؛ وکلایی را با زبان بومی خودشان فراهم می کنیم. ما مشتری های خود را از نخستین قدم ها – سئوالات در زمینه ویزا و اجازه اقامت، تا تصمیمات در زمینه سرمایه گذاری بادوام، و همچنین پیشروی فعالیت های تجاری و کسب و مدیریت املاک و مستغلات در کشور آلمان حمایت می کنیم.

مشخصات تماس:

کریستین اِشتاینپیسلر (steinpichler@steinpichler.de)

دکتر اُلگا کایلینا (kylina@steinpichler.de)

قانون ورشکستگی

ما در زمینه قانون ورشکستگی و همچنین در زمینه سازماندهی مجدد/بازسازی، در داخل و خارج کشور خدمات مشورتی فراهم می سازیم. مضاف بر اقدامات احتیاطی اولیه و دفاع و اجرای مطالبات قانونی برای دعوی ها، اساس سیستم مشورتی ما همچنین شامل مدیریت و سازماندهی مشکلات مربوط به بدهکاری، و همچنین کمک رسانی در صورت شرایط اضطراری تشکیل پرونده جهت ورشکستگی می باشد.

زمینه های تمرکز:
 • مشاوره درباره سازماندهی مجدد و بازسازی، با همکاری کارشناسان ما در زمینه قانون کار
 • مذاکرات و توافق با طلبکاران
 • نمایندگی در ملاقات های طلبکاران
 • اقدامات ورشکستگی
 • بیمه مسئولیت (D&O)
 • مشاوره در زمینه انحلال و پیشروی در موارد حل و فصل
 • سازماندهی مجدد و بازسازی اعتماد
 • ورشکستگی در کشورهای اتحادیه اورپا برای افراد و شرکت ها

مشخصات تماس:

کریستین اِشتاینپیسلر (steinpichler@steinpichler.de)

اَندریاس فرَیتگ (freitag@steinpichler.de)

قانون مالکیت معنوی و قانون حق طبع و نشر

قانون علامت تجاری

علامتهای تجاری و تعیین نام تجاری برای شرکت ها بسیار مهم می باشند، و غالبا ارزش قابل توجهی را نمایندگی می کنند. علامت های تجاری برای موفقیت اقتصادی کالاها و خدمات، و تمایز آنها در رقابت ارزشمند می باشند.

ما با همکاری شما، یک ایده استراتژیکی را در جهت حفاظت علامت تجاری و تعیین نام تجاری شما ایجاد می کنیم. ما همچنین شما را در ثبت نام و اقدامات قانونی مخالفت، در اداره حقوق انحصاری و علامت تجاری آلمان (DPMA)، دادگاه حقوق انحصاری فدرال (آلمان)، دفتر اتحادیه اروپا برای مالکیت معنوی (EUIPO)، و سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) نمایندگی می نماییم.

در صورت نقض حقوق علامت تجاری شما، ما منافع شما را هم در خارج از دادگاه، و در صورت نیاز، هم در اقدامات تسریع شده و پرونده اصلی نمایندگی می کنیم.

زمینه های تمرکز:
 • بررسی قابلیت ضبط شدن علامت تجاری شما، مشاوره جامع در زمینه انتخاب فرم های علامت تجاری، و ایجاد فهرست های کالاها و خدمات.
 • بررسی قابلیت ضبط شدن علامت تجاری شما، مشاوره فراگیر در زمینه انتخاب علامت های تجاری، و ایجاد فهرست های کالاها و خدمات.
 • ثبت علائم تجاری ملی (DPMA) و علائم تجاری اتحادیه اروپا (EUIPO) و همچنین ثبت بین المللی علائم تجاری ملی و اتحادیه اروپا (WIPO)
 • نمایندگی منافع شما در پرونده های مخالفت و تجدیدنظر، در DPMA و EUIPO
 • اجرای خارج-از-دادگاه و قانونی حقوق علامت تجاری و مارک شما
 • آغاز مصادره مرزی در موارد ربوده شدن علامت تجاری
 • مشورت درباره امور قراردادی و ساختن قراردادهای مستند

قانون طراحی

از طریق قانون طراحی، می توان طرح زیبایی یک کالا یا بخشی از آن را محافظت نمود.

ما با شما در زمینه اینکه چگونه می توانید از طرح کالای خود در کشور آلمان، اتحادیه اروپا و نیز در سطح جهان محافظت نمائید؛ مشورت و شما را در صورت نقض حقوق طرح تان، نمایندگی می کنیم.

زمینه های تمرکز:
 • بررسی قابلیت حفاظت ساختار طراحی شما، و مشورت در زمینه گزینه های حمایت از طراحی شما در موارد بخصوص.
 • Review of the protectability of your design structure and counsel regarding the options for protecting your design in specific cases.
 • ثبت نام طراحی های ثبت شده در سطح ملی (DPMA)، مدل های زیبایی شناسی ثبت شده توسط اتحادیه اروپا (EUIPO) و طراحی های صنعتی بر طبق موافقتنامه لاهه (WIPO)
 • اجرای غیررسمی و رسمی حقوق طراحی شما
 • اقدامات قانونی مصادره مرزی
 • اجرای حقوق شما در طی قراردادها
 • مشورت در زمینه امور قراردادی و ساختن قراردادهای مستند
 • نظارت بر طراحی

قانون رقابت

لایحه ضد-رقابت غیرمنصفانه (UWG) در جهت اطمینان حاصل نمودن و تضمین موجودیت رقابت آزاد و واقعی، برنامه ریزی شده است. اختلافات در این عرصه، غالبا بر اساس تبلیغات گمراه کننده، و همچنین محصولات جعلی می باشند.

خدمات مشورتی ما، از زمان آغاز ایجاد مقیاس های تبلیغاتی فراهم می شوند، و همچنین مراحل بعدیِ راه اندازی محصولات جدید، و طراحی بسته بندی را در بر می گیرند. ما همچنین از ساختن و عملکرد فروشگاههای اینترنتی، در رابطه با نیازمندیها و خطرات از چشم انداز قانون رقابت؛ پشتیبانی می کنیم.

ما رفتار صد-رقابتی رقبای شما را، در خارج و در داخل دادگاه و امور قضایی دنبال می کنیم، و از شما در برابر هشدارهای توجیه نشدۀ رقبا یا انجمن ها دفاع می نماییم.

زمینه های تمرکز:
 • مشاوره جامع در زمینه ایجاد معیارهای بازاریابی و تبلیغاتی شما، و بررسی مطابقت آنها با قوانین مربوط به لایحه ضد-رقابت غیرمنصفانه (UWG)
 • بررسی قانونی وبسایت و فروشگاه اینترنتی شما
 • بررسی و تغییر و همچنین ایجاد شرایط و ضوابط عمومی جدید، و سیاست های حفظ حریم خصوصی
 • پیگیری خارج از دادگاه و قضایی نقض رقابت توسط رقیب
 • دفاع در برابر هشدارهای توجیه نشده یا مطالبات قانونی رقبا

حق طبع و نشر

در امور حق طبع و نشر، ما در کنار سایر مشتریها، طراح های محصول شناخته شده در سطح بین المللی را نمایندگی می کنیم. ما در زمینه بهره برداری از آثار کپی رایت شدۀ شما مشورت می نماییم. ما برای این منظور، همه انواع توافقنامه های مجوز و سایر قراردادهای مستند را به منظور بدست آوردن و انتقال حقوق استفاده؛ طراحی، بررسی و درباره آنها مذاکره می کنیم.

در صورت نقض حقوق طبع و نشر شما، بعنوان مثال از طریق سرقت ادبی، ما منافع شما را بطور قضایی و در خارج از دادگاه نمایندگی می کنیم.

زمینه های تمرکز:
 • ارزیابی جامع حفاظت از حق طبع و نشر اثر شما، و تعیین حیطه بخصوص حفاظت
 • Comprehensive assessment of the copyright protection of your work and the determination of the specific scope of protection
 • ساختن، بررسی و مذاکره درباره توافقنامه های مجوز به منظور دستیابی و انتقال حقوق استفاده
 • مشورت و نمایندگی در موارد نقض کپی رایت در اینترنت
 • اجرای قانونی و غیر رسمی حقوق طبع و نشر شما

 

مشخصات تماس:

اَندریاس هاوک (hauck@steinpichler.de)

قانون هنر

هنر زبان روح است – اما برای شنیده شدن، گاهی اوقات به یک صدای قانونی نیاز دارد. بنابراین، ما در طی چند سال گذشته برای مشتری های خود در زمینه قانون هنر، خدمات مشورتی فراهم کرده ایم. علاوه بر جمع کنندگان مشهور آثار هنری و مجموعه های مهم، بنیادهای خانوادگی، صاحبان شناخته شده گالری ها و گالری ها، شرکت های مزایده بین المللی نیز برخی از مشتریان ما می باشند. آثار هنری نیز جزو دارایی هایی می باشند که مالکیت آنها با امور قانونی مختلف قراردادی و مالیاتی پیوند دارد.

ما به جز از فراهم کردن مشاوره قانونی، از معاملات خرید و فروش، و نیز اجرای مطالبات قانونی بر اساس اشتباهات و در جهت بازپرداخت حمایت می نماییم.

زمینه های تخصصی وکالت ما عبارت اند از:
 • قانون قرارداد در رابطه با قانون هنر، و حقوق بین المللی
 • قانون حراج
 • درخواست اشیاء هنری و انتقال آنها پیش از وراثت
 • بهینه سازی بدهکاری مالیاتی از طریق اکتساب آثار هنری
 • قانون بیمه و حمل و نقل

این بخش از شرکت حقوقی با همکاری وکیل کریستین هَنسن اداره می شود.

مکان: مونیخ
شماره تلفن: +49 (0)89 2126852-0
آدرس ایمیل: hansen@steinpichler.de